W tym quizie poćwiczysz
obsługę klawiatury. 
Cyfry.
2
Q/2/KOM/4/21
EDUKACJA KOMPUTEROWA    Świat liter i słów       
 Kliknij na okienko i przepisz cyfry.
785612493
963258741
 Kliknij na okienko i przepisz cyfry.
1597538462
 Kliknij na okienko i przepisz cyfry.
4785201369
 Kliknij na okienko i przepisz cyfry.
Cieszę się, że
poćwiczyłeś i utrwaliłeś
wpisywanie cyfr z
klawiatury.
W tym quizie 
utrwalisz umiejętność
obsługi klawiatury. 
Znaki specjalne.
2
Q/2/KOM/4/22
EDUKACJA KOMPUTEROWA    Świat liter i słów       
 Kliknij na okienko i przepisz znaki.
!?+-:@,./\
/+!-:?,@.\
 Kliknij na okienko i przepisz znaki.
!;?.-:@,+/-\
 Kliknij na okienko i przepisz znaki.
@?+/:!,.\-
 Kliknij na okienko i przepisz znaki.
Cieszę się, że
poćwiczyłeś i utrwaliłeś
wpisywanie znaków
klawiatury.