. test
Technik ochrony fizycznej osób i mienia (541315)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
Z/541315/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Zaznacz, co nie stanowi
przeciwwskazania zdrowotnego
do wykonywania zawodu
technik ochrony fizycznej
osób i mienia:
Quiz nr 5
KLAUSTROFOBIA
EPILEPSJA
ZABURZENIA
WZROKU
LEKKIEGO STOPNIA
ZABURZENIA
PSYCHICZNE
SZKOŁA
POLICEALNA
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
TECHNIKUM
GIMNAZJUM
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Wskaż typ szkoły,
która umożliwia zdobycie
zawodu technik ochrony
fizycznej osób i mienia:
TELEFON
KOMÓRKOWY
KRÓTKOFALÓWKA
PAGER
KASA
FISKALNA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot, które nie jest zazwyczaj wykorzystywane
w pracy technika ochrony
fizycznej osób i mienia:
NADZÓR NAD
URZĄDZENIAMI
I SYSTEMAMI
ALARMOWYMI
OCHRONA
IMPREZ
MASOWYCH
ORGANIZOWANIE
I MONITOROWANIE
PROCESÓW
TRANSPORTOWYCH
ORGANIZOWANIE
OCHRONY MIENIA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Wskaż, która z podanych
czynności, nie należy
do obowiązków technika ochrony fizycznej osób i mienia:
TRANSPORT
BHP
LOGISTYKA
DETEKTYWISTYKA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu technik
ochrony fizycznej osób
i mienia znacznie podniesie
swoje kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi