. test
Rolnik (613003)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
R/613003/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1.Stan zdrowia w zawodzie 
rolnika nie ma znaczenia.
FAŁSZ
PRAWDA
Quiz nr 3
2. Zawód rolnika nie upoważnia 
do prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Rolnik musi mieć podstawową 
wiedzę na temat ochrony środowiska.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. W pracy zawodowej rolnik 
ma kontakt z substancjami 
niebezpiecznymi dla zdrowia.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Rolnikiem można zostać po ukończeniu
 zasadniczej szkoły zawodowej.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Wysoka odporność na pracę 
w trudnych warunkach nie jest wymaga 
w pracy technika rolnika.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Stan zdrowia w zawodzie rolnika nie ma znaczenia.       
2. Zawód rolnika nie upoważnia do prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej.
3. Rolnik musi mieć podstawową wiedzę na temat 
ochrony środowiska.
4. W pracy zawodowej rolnik ma kontakt z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia.
5. Rolnikiem można zostać po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej.
6. Wysoka odporność na pracę w trudnych warunkach
nie jest wymaga w pracy technika rolnika.              
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik