. test
Elektromechanik pojazdów 
samochodowych (741203)     Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/741203/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Elektromechanik pojazdów 
samochodowych często wykonuje swoją 
pracę w pozycji stojącej i pochylonej.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Elektromechanik pojazdów samochodowych 
w swojej pracy narażony jest na działanie 
pola elektrycznego, elektromagnetycznego.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Aby zostać elektromechanikiem 
pojazdów samochodowych należy zdać 
egzamin potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe w zakresie kwalifikacji M.12.  
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Elektromechanikiem pojazdów 
samochodowych może zostać tylko osoba, 
która ukończyła technikum.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Poważne zaburzenia równowagi 
oraz szybka męczliwość stanowią 
przeciwwskazanie do wykonywania 
zawodu elektromechanik
pojazdów samochodowych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. W zawodzie elektromechanik 
pojazdów samochodowych niezbędne 
są precyzja i dokładność.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Elektromechanik pojazdów samochodowych często wykonuje swoją pracę w pozycji stojącej i pochylonej.
2. Elektromechanik pojazdów samochodowych w swojej pracy narażony jest na działanie pola elektrycznego, elektromagnetycznego.
3. Aby zostać elektromechanikiem pojazdów samochodowych należy zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji M.12.          
4. Elektromechanikiem pojazdów samochodowych 
może zostać tylko osoba, która ukończyła technikum.  
5. Poważne zaburzenia równowagi oraz szybka 
stanowią przeciwwskazanie do wykonywania zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych.
6. W zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych niezbędne są precyzja i dokładność.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik