. test
Optyk-mechanik (731104) 
Quiz nr 5: Połącz zdania
M/731104/Q/PZ/5
Quiz nr: 5
Dobieranie odpowiednich 
soczewek i mechanizmów 
do układów optycznych
By uzyskać zawód 
optyka-mechanika należy
ukończyć Technikum.
nie należy do zadań optyka-mechanika.
to jedno z zadań optyka-mechanika.
ukończyć Zasadniczą Szkołę Zawodową.
Połącz zdania. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 5
Cechy, które powinien posiadać 
optyk-mechanik to 
Optyk-mechanik może pracować 
komunikatywność 
i przebojowość.
na zewnątrz.
w pomieszczeniu.
precyzja, dokładność 
i odpowiedzialność.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 5
Upośledzenie umysłowe lekkie
jest przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu optyka-mechanika.
nie jest przeciwwskazaniem 
do wykonywania zawodu 
optyka-mechanika.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną.