. test
Opiekun osoby starszej 
Quiz nr 4: Suwak

Z/341202/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem opiekuna osoby starszej. Jest to zawód
dla ludzi, którzy lubią spędzać czas z osobami w podeszłym wieku,
opiekować się nimi i pomagać im w wykonywaniu podstawowych
codziennych czynności. Ważna jest umiejętność nawiązywania
i podtrzymywania kontaktu z innymi a także umiejętność organizowania
czasu wolnego. Niezbędne są również zainteresowania medyczne,
ponieważ osoby starsze wymagają podawania leków, a często
także rehabilitacji, zmiany opatrunków czy robienia zastrzyków.
Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi
indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!

Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań
związanych z zawodem opiekuna osoby starszej. Jest to zawód
dla ludzi, którzy lubią spędzać czas z osobami w podeszłym wieku,
opiekować się nimi i pomagać im w wykonywaniu podstawowych
codziennych czynności. Ważna jest umiejętność nawiązywania
i podtrzymywania kontaktu z innymi a także umiejętność
organizowania czasu wolnego. Niezbędne są również zainteresowania medyczne, ponieważ osoby starsze wymagają podawania leków,
a często także rehabilitacji, zmiany opatrunków czy robienia zastrzyków.
Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie zgodny
z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

 
Przejdź do kolejnego quizu!

Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem opiekuna osoby starszej.
Jest to zawód dla ludzi, którzy lubią spędzać czas z osobami
w podeszłym wieku, opiekować się nimi i pomagać im w wykonywaniu podstawowych codziennych czynności. Ważna jest umiejętność
nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z innymi a także
umiejętność organizowania czasu wolnego. Niezbędne są również zainteresowania medyczne, ponieważ osoby starsze wymagają
podawania leków, a często także rehabilitacji, zmiany opatrunków
czy robienia zastrzyków. Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 


Przejdź do kolejnego quizu!
Gratuluję! Twoje zainterewowania w wysokim stopniu 

odpowiadają tym, które wykazywać powinien opiekun osoby starszej.
Jest to zawód dla ludzi, którzy lubią spędzać czas z osobami
w podeszłym wieku, opiekować się nimi i pomagać im w wykonywaniu podstawowych codziennych czynności. Ważna jest umiejętność
nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z innymi a także umiejętność organizowania czasu wolnego. Niezbędne są również zainteresowania medyczne, ponieważ osoby starsze wymagają podawania leków,
a często także rehabilitacji, zmiany opatrunków czy robienia
zastrzyków. Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś
wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących
Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!