. test
Mechanik pojazdów samochodowych (723103)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/723103/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły, która
umożliwia zdobycie zawodu
mechanik pojazdów
samochodowych:
Quiz nr 5
SZKOŁA
POLICEALNA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
TECHNIKUM
OFIARNOŚĆ
PRECYZJA
SPRAWNOŚĆ
MANUALNA
ZAINTERESOWANIA
TECHNICZNE
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Wskaż cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód mechanik pojazdów samochodowych
:
STACJE OBSŁUGI
POJAZDÓW
PRZEDSIĘBIORSTWA
SPEDYCYJNE
FABRYKI
SAMOCHODÓW
WARSZTATY
BLACHARSKIE
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Miejscem wykonywania pracy
przez mechanika pojazdów
samochodowych nie są:
NARAŻENIE
NA WDYCHANIE
ZAPACHU SPALIN
STYCZNOŚĆ
Z SUBSTANCJAMI
DRAŻNIĄCYMI
I TOKSYCZNYMI
ZMIENNA
WILGOTNOŚĆ
POWIETRZA
W MIEJSCU PRACY
PRACA
W POZYCJI
WYMUSZONEJ
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Czynnikiem zagrażającym
zdrowiu, podczas wykonywania
obowiązków zawodowych
przez mechanika pojazdów
samochodowych, nie jest:
CZAS PRACY
ZALEŻNY OD
LICZBY ZLECEŃ
WYKONYWANIE
CZYNNOŚCI
RUTYNOWYCH
PRACA
W SYSTEMIE
ZMIANOWYM
PRACA W BLISKIM
KONTAKCIE Z DRUGIM
CZŁOWIEKIEM
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Które z określeń nie pasuje
do charakterystyki
zawodu mechanik
pojazdów samochodowych:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi