. test
Elektromechanik pojazdów samochodowych (741203)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
M/741203/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moje zainteresowania można określić jako techniczne, elektroniczne, motoryzacyjne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Doskonale radzę sobie z wykonywaniem czynności
wymagających precyzji i dokładności.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem gotowy/a do bezwzględnego przestrzegania
w miejscu pracy przepisów BHP.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Umiem pracować według instrukcji, ale także potrafię
wykazać się kreatywnością i pomysłowością.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie przeraża mnie wykonywanie czynności rutynowych, powtarzających się.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem gotowy do ciągłego aktualizowania swojej wiedzy.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Praca wymagająca dużej wytrzymałości fizycznej
to praca idealna dla mnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Chciałbym pracować 8 godzin dziennie w systemie zmianowym.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Wolę pracować z przedmiotami.
Zobacz swoje odpowiedzi
Wolę pracować z przedmiotami.
Chciałbym pracować 8 godzin dziennie w systemie zmianowym.
Praca wymagająca dużej wytrzymałości fizycznej to praca idealna dla mnie.
Jestem gotowy do ciągłego aktualizowania swojej wiedzy.
Nie przeraża mnie wykonywanie czynności rutynowych, powtarzających się.
Umiem pracować według instrukcji, ale także potrafię wykazać się kreatywnością i pomysłowością.
Jestem gotowy/a do bezwzględnego przestrzegania w miejscu pracy przepisów BHP.
Doskonale radzę sobie z wykonywaniem czynności wymagających precyzji i dokładności.
Moje zainteresowania można określić jako techniczne, elektroniczne, motoryzacyjne.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi