W tym quizie 
poćwiczysz obsługę 
klawiatury. 
Litery: o, ó.
1
Q/1/KOM/4/19
EDUKACJA KOMPUTEROWA     Zaczarowany świat liter i słów       
Instrukcja wpisywania na klawiaturze literki "ó".
Literkę "ó" wpiszemy
przez jednoczesne naciśnięcie
klawisza "o" oraz klawisza "alt"
po prawej stronie. 
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
r     wer
w     da
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
kr     lik
semka
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
kulary
kr     ple
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
r     g
wiewi     rka
W tym quizie 
utrwalisz umiejętność
obsługi klawiatury. 
Litery: o, ó.
1
Q/1/KOM/4/20
EDUKACJA KOMPUTEROWA     Zaczarowany świat liter i słów       
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
k     gut    
st     p
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
s     jka
g     rek
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
syr     p
gl     bus
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
mi     d
kr     lewna
Cieszę się, że
poćwiczyłeś i utrwaliłeś
wpisywanie literek
klawiatury.