. test
Technik mechanik lotniczy
Quiz nr 4: Suwak

M/315317/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika mechanika lotniczego. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie lotnictwem, budową maszyn
oraz majsterkowaniem. Niezbędne są również zainteresowania techniczne,
gdyż cały czas obsługuje się różne maszyny i narzędzia, często bardzo skomplikowane. Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny
z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań związanych
z zawodem technika mechanika lotniczego. Jest to zawód dla ludzi,
którzy wykazują zainteresowanie lotnictwem, budową maszyn
oraz majsterkowaniem. Niezbędne są również zainteresowania techniczne,
gdyż cały czas obsługuje się różne maszyny i narzędzia, często bardzo skomplikowane. Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu
będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami
i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika mechanika lotniczego.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie lotnictwem,
budową maszyn oraz majsterkowaniem. Niezbędne są również
zainteresowania techniczne, gdyż cały czas obsługuje się różne
maszyny i narzędzia, często bardzo skomplikowane. Możesz brać
pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 

 Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają
tym, które wykazywać powinien technik mechanik lotniczy. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie lotnictwem, budową
maszyn oraz majsterkowaniem. Niezbędne są również zainteresowania techniczne, gdyż cały czas obsługuje się różne maszyny i narzędzia,
często bardzo skomplikowane. Uzyskany wynik może wskazywać,
że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach
dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!