. test
Technik teleinformatyk (351103)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
E/351103/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się informatyką i budową komputerów.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię spędzać czas odkrywając nowe możliwości
zasobów Internetu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować przez dłuższy czas w pozycji siedzącej.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Prace, w których potrzebna jest wytężona uwaga nad danym projektem, nie stanowią dla mnie problemu. 
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie nudzę się, gdy muszę pracować na komputerze.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach trudnych
i wymagających.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem samodzielny i odpowiedzialny.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie widzę przeszkód, kiedy muszę  pracować po godzinach
i w weekendy.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam zainteresowania związane z pracami technicznymi.
Zobacz swoje odpowiedzi
Mam zainteresowania związane z pracami technicznymi.
Nie widzę przeszkód, kiedy muszę  pracować po godzinach i w weekendy.
Jestem samodzielny i odpowiedzialny.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach trudnych i wymagających.
Nie nudzę się, gdy muszę pracować na komputerze.
Prace, w których potrzebna jest wytężona uwaga nad danym projektem,
nie stanowią dla mnie problemu.
Mogę pracować przez dłuższy czas w pozycji siedzącej.
Lubię spędzać czas odkrywając nowe możliwości zasobów Internetu.
Interesuję się informatyką i budową komputerów.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi