. test
Opiekun medyczny (532102)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
Z/532102/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą empatyczną, co pomaga mi rozumieć
potrzeby i oczekiwania innych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Potrafię radzić sobie w sytuacjach trudnych i obciążających emocjonalnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie stanowiłoby dla mnie przeszkody wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych (mycie, przewijanie, karmienie).
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie mam problemów z wykonywaniem czyichś próśb i poleceń.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię pomagać innym.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Z dużą ciekawością wysłuchuję opowieści innych osób.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dbam o czystość i porządek w miejscach, w których przebywam.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Cieszę się ogólnie dobrym zdrowiem.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się profilaktyką zdrowotną i zdrowym stylem życia.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zobacz swoje odpowiedzi
Interesuję się profilaktyką zdrowotną i zdrowym stylem życia.
Cieszę się ogólnie dobrym zdrowiem.
Dbam o czystość i porządek w miejscach, w których przebywam.
Z dużą ciekawością wysłuchuję opowieści innych osób.
Lubię pomagać innym.
Nie mam problemów z wykonywaniem czyichś próśb i poleceń.
Nie stanowiłoby dla mnie przeszkody wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych
(mycie, przewijanie, karmienie).
Potrafię radzić sobie w sytuacjach trudnych i obciążających emocjonalnie.
Jestem osobą empatyczną, co pomaga mi rozumieć potrzeby i oczekiwania innych.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi