. test
Protetyk słuchu
Quiz nr 4: Suwak

Z/321401/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień

zainteresowań związanych z zawodem protetyka słuchu.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie

problematyką słuchu i słyszenia.  Wszystkie czynności zawodowe

nakierowane są na pomoc człowiekowi w poprawie jakości życia

lub na profilaktykę zaburzeń słuchu. Praca protetyku słuchu

to diagnozowanie ubytków słuchu, dopasowywanie

oraz wytwarzanie sprzętów go niwelujących. Postaraj się

znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań

związanych z zawodem protetyka słuchu. Jest to zawód dla ludzi,

którzy wykazują zainteresowanie problematyką słuchu i słyszenia. 

Wszystkie czynności zawodowe nakierowane są na pomoc

człowiekowi w poprawie jakości życia lub na profilaktykę zaburzeń słuchu.

Praca protetyku słuchu to diagnozowanie ubytków słuchu,

dopasowywanie oraz wytwarzanie sprzętów go niwelujących.

Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu

będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom 

zainteresowań związanych z zawodem protetyka słuchu.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie

problematyką słuchu i słyszenia.  Wszystkie czynności zawodowe

nakierowane są na pomoc człowiekowi w poprawie jakości życia

lub na profilaktykę zaburzeń słuchu. Praca protetyku słuchu

to diagnozowanie ubytków słuchu, dopasowywanie

oraz wytwarzanie sprzętów go niwelujących.  Możesz brać pod uwagę

ten zawód w dalszych wyborach dotyczących

Twojej ścieżki edukacyjnej. 


Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu

odpowiadają tym, które wykazywać powinien protetyk słuchu.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie

problematyką słuchu i słyszenia.  Wszystkie czynności zawodowe

nakierowane są na pomoc człowiekowi w poprawie jakości życia

lub na profilaktykę zaburzeń słuchu. Praca protetyku słuchu

to diagnozowanie ubytków słuchu, dopasowywanie

oraz wytwarzanie sprzętów go niwelujących. 

Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć

pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących

Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!