EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Klasyfikacja, porównywanie porządkowanie obiektów

1
W tym quizie poćwiczysz
 ustalanie kolejności i położenia
 elementów.
Q/1/MAT/2/6
Zaznacz drugi element od lewej.
Zaznacz drugi element od prawej.
Zaznacz trzeci element od lewej.
Zaznacz pierwszy i drugi element od lewej.
Zaznacz pierwszy i drugi element od prawej.

    Cieszę się, że potrafisz ustalić

 kolejność i położenie

 elementów.