. test
Złotnik-jubiler (731305)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
S/731305/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Zawód złotnika-jubilera wymaga 
dużej dokładności i precyzji. 
 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Złotnik-jubiler  zajmuje się także oprawą 
kamieni szlachetnych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Praca złotnika-jubilera 
wymaga wykorzystywania 
w pracy specjalistycznych narzędzi.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. W pracy złotnika-jubilera 
nie występują czynniki szkodliwe 
dla zdrowia. 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W zawodzie złotnika-jubilera, 
zwłaszcza w kontakcie z klientami, 
wymagana jest wysoka kultura osobista.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Złotnik-jubiler na stanowisku pracy 
powinien kierować się przepisami 
prawa probierczego.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Zawód złotnika-jubilera wymaga 
dużej dokładności i precyzji.  
2. Złotnik-jubiler zajmuje się także oprawą 
kamieni szlachetnych.
3. Praca złotnika-jubilera wymaga wykorzystywania 
w pracy specjalistycznych narzędzi.
4. W pracy złotnika-jubilera nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.             
5. W zawodzie złotnika-jubilera, zwłaszcza w kontakcie 
z klientami, wymagana jest wysoka kultura osobista.
6. Złotnik-jubiler na stanowisku pracy powinien 
kierować się przepisami prawa probierczego.
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ