. test
Technik drogownictwa
Quiz nr 4: Suwak

B/311206/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań związanych
z zawodem technika drogownictwa. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowania architekturą, projektowaniem i budownictwem. Niezbędne
są również zainteresowania techniczne, gdyż cały czas obsługuje się
różne maszyny i narzędzia, często bardzo skomplikowane. Postaraj się
znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań związanych
z zawodem technika drogownictwa. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowania architekturą, projektowaniem i budownictwem. Niezbędne
są również zainteresowania techniczne, gdyż cały czas obsługuje się różne maszyny i narzędzia, często bardzo skomplikowane. Spróbuj poszukać
zawodu, który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika drogownictwa. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowania architekturą, projektowaniem
i budownictwem. Niezbędne są również zainteresowania techniczne,
gdyż cały czas obsługuje się różne maszyny i narzędzia, często bardzo skomplikowane. Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.
  

Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają tym,
które wykazywać powinien technik drogownictwa. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowania architekturą, projektowaniem
i budownictwem. Niezbędne są również zainteresowania techniczne,
gdyż cały czas obsługuje się różne maszyny i narzędzia, często bardzo skomplikowane. Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć
pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!