W tym quizie poćwiczysz

rozpoznawanie kształtów

materiałów.

1
Q/1/PLAST/2/17
EDUKACJA PLASTYCZNA
Podejmowanie działalności twórczej poprzez różnorodne środki wyrazu artystycznego

Jaki kształt ma przedmiot przedstawiony na rysunku?

Przesuń elementy w odpowiednie miejsca.

SZEROKI
WĄSKI

Jaki kształt ma przedmiot przedstawiony na rysunku?

Przesuń elementyw odpowiednie miejsca.

PROSTY
KRZYWY
Świetnie!
Potrafisz już rozpoznać
różne kształty.