. test
Technik pojazdów samochodowych
Quiz nr 4: Suwak

M/311513/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień 

zainteresowań związanych z zawodem technik pojazdów 

samochodowych. Jest to zawód dla ludzi, 

którzy wykazują zainteresowanie techniczne, są zmotywowani 

do przestrzegania zasad i reguł oraz przepisów bezpieczeństwa 

w swojej pracy. Praca technika pojazdów samochodowych 

to nie tylko wykonywanie różnych czynności naprawczych 

i serwisowych, ale także zarządzanie  i koordynowanie pracą zespołu ludzi.  Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi

indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom 

zainteresowań związanych z zawodem technik pojazdów samochodowych.

  Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie 

techniczne, są zmotywowani do przestrzegania zasad i reguł 

oraz przepisów bezpieczeństwa w swojej pracy. Praca technika pojazdów samochodowych to nie tylko wykonywanie różnych czynności 

naprawczych i serwisowych, ale także zarządzanie

 i koordynowanie pracą zespołu ludzi.  Spróbuj poszukać zawodu, 

który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!


 Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom 
zainteresowań związanych z zawodem technik pojazdów 
samochodowych. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują 
zainteresowanie techniczne, są zmotywowani do przestrzegania 
zasad i reguł oraz przepisów bezpieczeństwa w swojej pracy. 
Praca technika pojazdów samochodowych to nie tylko wykonywanie 
różnych czynności naprawczych i serwisowych, 
ale także zarządzanie  i koordynowanie pracą zespołu ludzi. 
Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach 
dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

 

 

 Przejdź do kolejnego quizu!Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu 

odpowiadają tym, które wykazywać powinien technik pojazdów samochodowych. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują 

zainteresowanie techniczne, są zmotywowani do przestrzegania 

zasad i reguł oraz przepisów bezpieczeństwa w swojej pracy. 

Praca technika pojazdów samochodowych to nie tylko wykonywanie 

różnych czynności naprawczych i serwisowych, 

ale także zarządzanie  i koordynowanie pracą zespołu ludzi. 

Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć 

pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących

 Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!