. test
Technik wiertnik (311707)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/311707/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż narzędzie,
które nie jest niezbędne
w pracy technika wiertnika:
Quiz nr 5
DALMIERZ
WIERTARKA
SZLIFIERKA
WKRĘTARKA
EMPATIA
UMIEJĘTNOŚĆ
WSPÓŁPRACY
WYTRWAŁOŚĆ
SAMODZIELNOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż cechę,
która nie jest konieczna
w zawodzie technik wiertnik:
OPRACOWYWANIE
PLANÓW PRAC
DBAŁOŚĆ
O BEZPIECZEŃSTWO
PRACY
POSŁUGIWANIE SIĘ
PROJEKTAMI

WYKONYWANIE
ODWIERTÓW
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż zadanie, które nie należy
do podstawowych obowiązków technika wiertnika:
ASTMA
LĘK
WYSOKOŚCI
CHOROBA
KRĘGOSŁUPA
KLAUSTROFOBIA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż jednostkę chorobową,
która wyklucza pracę
w zawodzie technik wiertnik:
MATERIAŁOZNAWSTWO
INŻYNIERIA
PRZEMYSŁOWA
INŻYNIERIA
PRODUKCJI
GOSPODARKA
PRZESTRZENNA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż kierunek studiów,
który nie będzie miał
znaczącego wpływu
na pracę technika wiertnika:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi