EDUKACJA PRZYRODNICZA    W świecie roślin
3
Q/3/PRZ/1/55
W tym quizie
poćwiczysz nazwy warstw lasu
i pięter górskich.
Ułóż w odpowiedniej kolejności nazwy warstw lasu
KORONY DRZEW
PODSZYT
RUNO LEŚNE
ŚCIÓŁKA
Ułóż w odpowiedniej kolejności nazwy pięter górskich
KOSODRZEWINA
TURNIE
REGIEL GÓRNY
HALE
REGIEL DOLNY
Cieszę się, że przećwiczyłeś
rozpoznawanie 
grzybów jadalnych.