. test
Elektromechanik (741201)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
E/741201/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Osoba, która zdobyła tytuł 
zawodowy „elektromechanik” 
może prowadzić firmę zajmującą się 
elektromechaniką pojazdów. 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Elektromechanikiem może być osoba,
 której mocną stroną jest zręczność rąk.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Zawód elektromechanik można 
uzyskać w Technikum.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Znaczna wada wzroku 
to jedno z przeciwwskazań zdrowotnych 
do wykonywania zawodu
elektromechanika.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Zawód elektromechanika 
jest dwukwalifikacyjny.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Głównym zadaniem zawodowym 
elektromechanika jest montaż, 
naprawa i konserwacja różnych 
urządzeń elektrycznych.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Osoba, która zdobyła tytuł zawodowy „elektromechanik” może prowadzić firmę 
zajmującą się elektromechaniką pojazdów. 
2. Elektromechanikiem może być osoba, której mocną stroną jest zręczność rąk.
3. Zawód elektromechanik można uzyskać w Technikum. 
4. Znaczna wada wzroku to jedno z przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu 
elektromechanika. 
5. Zawód elektromechanika jest dwukwalifikacyjny. 
6. Głównym zadaniem zawodowym elektromechanika
 jest montaż, naprawa i konserwacja różnych 
 urządzeń elektrycznych. 
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik