. test
Technik odlewnik (311705)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/311705/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły,
która umożliwia zdobycie
zawodu technik odlewnik:
Quiz nr 5
GIMNAZJUM
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
TECHNIKUM
SZKOŁA
POLICEALNA
DŁUGA
PRACA PRZY
KOMPUTERZE
PYŁ
PRACA PRZY
WYSOKIEJ
TEMPERATURZE
HAŁAS
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż, który czynnik
szkodliwy dla zdrowia
i życia ludzi, nie występuje
w zawodzie technik odlewnik:
TYGLE
MIKROSKOP
METALURGICZNY
PIROMETR
PASZOCIĄG
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot, które nie jest
zazwyczaj wykorzystywane
w pracy technika odlewnika:
OPRACOWYWANIE
I PRZYGOTOWYWANIE
DOKUMENTACJI
TECHNOLOGICZNEJ
UŻYTKOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ
DO WYKONYWANIA
ODLEWÓW
ORGANIZOWANIE
I MONITOROWANIE
PROCESÓW
TRANSPORTOWYCH
NADZÓR NAD
PROCESEM
ODLEWNICZYM
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż, która z podanych
czynności, nie należy
do obowiązków
technika odlewnika:
BIURO
TECHNOLOGICZNE
ZWIĄZANE
Z  PRZEMYSŁEM
ODLEWNICZYM
ODLEWNIA
STALIWA
ODLEWNIE
METALI
NIEŻELAZNYCH
ZAKŁAD
RZEMIEŚLNICZY
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Miejscem wykonywania
pracy w zawodzie technika
odlewnika nie jest:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi