. test
Technik telekomunikacji
Quiz nr 4: Suwak

E/352203/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
SprawdźTwoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień

zainteresowań związanych z zawodem technika telekomunikacji.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie techniczne,

są dokładni, mają rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną.

Nie tylko wykonują czynności związane z montażem sieci

i urządzeń telekomunikacyjnych, ale również potrafią zarządzać

pracami zespołu ludzi. Postaraj się znaleźć taki zawód,

który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań

związanych z zawodem technika telekomunikacji.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie techniczne,

są dokładni, mają rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną.

Nie tylko wykonują czynności związane z montażem sieci

i urządzeń telekomunikacyjnych, ale również potrafią

zarządzać pracami zespołu ludzi. Spróbuj poszukać zawodu,

który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom 

zainteresowań związanych z zawodem technika telekomunikacji.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie techniczne,

są dokładni, mają rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną.

Nie tylko wykonują czynności związane z montażem sieci

i urządzeń telekomunikacyjnych, ale również potrafią zarządzać

pracami zespołu ludzi. Możesz brać pod uwagę ten zawód

w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 


Przejdź do kolejnego quizu!


  

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu

odpowiadają tym, które wykazywać powinien

technik telekomunikacji. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie techniczne, są dokładni, mają rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną. Nie tylko wykonują czynności związane z montażem sieci

i urządzeń telekomunikacyjnych, ale również potrafią zarządzać

pracami zespołu ludzi. Uzyskany wynik może wskazywać,

że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych

wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!