. test
Mechanik automatyki przemysłowej
i urządzeń precyzyjnych (731102)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/731102/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż narzędzie,
które nie jest zazwyczaj
wykorzystywane w pracy
mechanika automatyki
przemysłowej i urządzeń
precyzyjnych:
Quiz nr 5
SZCZYPCE
WKRĘTARKA
BARWIARKA
ŚRUBOKRĘTY
ELOKWENCJA
SAMODZIELNOŚĆ
PRACOWITOŚĆ
ZARADNOŚĆ
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Zaznacz cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód mechanik automatyki
przemysłowej i urządzeń
precyzyjnych:
AGENCJA
RYNKU
ROLNEGO
GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE
STUDIO
NAGRAŃ
SERWIS
AUTOMATYKI
PRZEMYSŁOWEJ
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Wskaż miejsce,
w którym mechanik
automatyki przemysłowej
i urządzeń precyzyjnych
może znaleźć zatrudnienie:
OKULARY
OCHRONNE
STRÓJ
OCHRONNY
MASKA
RĘKAWICE
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Wskaż, co nie stanowi
elementu stroju roboczego
mechanika automatyki
przemysłowej i urządzeń
precyzyjnych:
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM
SZKOŁA
POLICEALNA
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Wskaż typ szkoły,
która umożliwia zdobycie
zawodu mechanik
automatyki przemysłowej
i urządzeń precyzyjnych:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi