. test
Technik górnictwa otworowego (311702)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/311702/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż narzędzie,
które nie jest zazwyczaj
wykorzystywane
w pracy technika
górnictwa otworowego:
Quiz nr 5
KOMPUTER
KRÓTKOFALÓWKA
MIKROSKOP
TELEFON
PRZEBOJOWOŚĆ
SUMIENNOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
KOMUNIKATYWNOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż cechę, która
nie jest konieczna, aby dobrze
wykonywać zawód technik
górnictwa otworowego:
STRÓJ
OCHRONNY
OKULARY
OCHRONNE
KASK
FARTUCH
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż przedmiot, który
nie stanowi atrybutu technika
górnictwa otworowego:
STOCZNIA
STACJA SANITARNO-
-EPIDEMIOLOGICZNA
KOPALNIA
HUTA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż miejsce, w którym
technik górnictwa otworowego
może znaleźć zatrudnienie:
LOGISTYKA
ZARZĄDZANIE
MARKETING
GÓRNICTWO
I GEOLOGIA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu technik
górnictwa otworowego
znacznie podniesie swoje
kwalifikacje zawodowe:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi