. test
Technik farmaceutyczny 
Quiz nr 4: Suwak

Z/321301/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika farmaceutycznego. Należy
przejawiać uzdolnienia analityczne. Ponadto osoba wykonująca
ten zawód powinna interesować się medycyną. Powinna też umieć
pracować w skupieniu.  Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie
zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań
związanych z zawodem technika farmaceutycznego. Należy
przejawiać uzdolnienia analityczne. Ponadto osoba wykonująca
ten zawód powinna interesować się medycyną. Powinna też umieć
pracować w skupieniu.  Spróbuj poszukać zawodu, który w większym
stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi
zainteresowaniami i predyspozycjami.

 
Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika farmaceutycznego.
Należy przejawiać uzdolnienia analityczne. Ponadto osoba
wykonująca ten zawód powinna interesować się medycyną. Powinna
też umieć pracować w skupieniu.  Możesz brać pod uwagę ten zawód
w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 
 


Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu
odpowiadają tym, które wykazywać powinien technik
farmaceutyczny. Należy przejawiać uzdolnienia analityczne.
Ponadto osoba wykonująca ten zawód powinna interesować się
medycyną. Powinna też umieć pracować w skupieniu.  Uzyskany wynik
może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!