. test
Technik geodeta (311104)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
B/311104/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się gospodarką przestrzenną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię w wolnym czasie wędrować i biegać.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować przez dłuższy czas w pozycji stojącej.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Prace, w których konieczne jest skupienie uwagi
przez dłuższy czas, nie są dla mnie wyzwaniem.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać rutynowe czynności.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię obsługiwać specjalistyczne urządzenia.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moją mocną stroną jest spostrzegawczość i podzielność uwagi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie przeszkadzają mi trudne warunki atmosferyczne,
gdy mam wykonać jakieś zadanie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moje zainteresowania związane są z geodezją i urbanistyką.
Zobacz swoje odpowiedzi
Moje zainteresowania związane są z geodezją i urbanistyką.
Nie przeszkadzają mi trudne warunki atmosferyczne, gdy mam wykonać jakieś zadanie.
Moją mocną stroną jest spostrzegawczość i podzielność uwagi.
Lubię obsługiwać specjalistyczne urządzenia.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać rutynowe czynności.
Prace, w których konieczne jest skupienie uwagi przez dłuższy czas, nie są dla mnie wyzwaniem. 
Mogę pracować przez dłuższy czas w pozycji stojącej.
Lubię w wolnym czasie wędrować i biegać.
Interesuję się gospodarką przestrzenną.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi