. test
Technik ochrony fizycznej osób i mienia (541315)       Quiz nr 7: Połącz liniami
Z/541315/Q/PL/7
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Quiz nr: 6

PAŁKA
KAMIZELKA
KULOODPORNA

KAJDANKI
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6

KRÓTKOFALÓWKA
GAZ
ŁZAWIĄCY

PARALIZATOR
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!