. test
Lakiernik (713201)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/713201/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Zawód lakiernik można uzyskać
 w technikum.
FAŁSZ
PRAWDA
Quiz nr 3
2. Zawód lakiernika jest dwukwalifikacyjny.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Osoba, która zdobyła tytuł zawodowy 
„lakiernik” może podjąć pracę między 
innymi w warsztacie samochodowym.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Lakiernikiem może być osoba, 
która posiada uzdolnienia techniczne
 i wyobraźnię przestrzenną.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Słaba budowa ciała i niska 
wydolność fizyczna to jedno z przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 
pracy lakiernika.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Praca lakiernika zazwyczaj odbywa się
 w pomieszczeniach otwartych 
na wolnym powietrzu.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Zawód lakiernik można uzyskać w technikum. 
2. Zawód lakiernika jest dwukwalifikacyjny. 
3. Osoba, która zdobyła tytuł zawodowy „lakiernik” 
może podjąć pracę między innymi w warsztacie samochodowym. 
4. Lakiernikiem  może być osoba, która posiada uzdolnienia techniczne i wyobraźnię przestrzenną. 
5. Słaba budowa ciała i niska wydolność fizyczna 
to jedno z przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy lakiernika. 
6. Praca lakiernika zazwyczaj odbywa się 
w pomieszczeniach otwartych na wolnym powietrzu. 
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik