W tym quizie poznasz
przysłowia o miesiącach.
2
Q/2/PRZ/3/23
EDUKACJA PRZYRODNICZA     Przyroda nieożywiona
Połącz  nazwę miesiąca z przysłowiem, które go dotyczy.
STYCZEŃ
LUTY
Gdy ....... zamglony, marzec
zaśnieżony.
Kiedy w ....... lato, w lecie
zima za to.
Idzie .... podkuj buty.
Gdy bez wiatrów .... chodzi,
w kwietniu wicher nie
zawodzi.
Połącz  nazwę miesiąca z przysłowiem, które go dotyczy.
MARZEC
KWIECIEŃ
W ..... jak w garncu.
Choć już w ........ słonko grzeje,
nieraz pola śnieg zawieje.
........ plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.
Ile w .... dni mglistych, tyle
w żniwa dni dżdżystych.
Połącz  nazwę miesiąca z przysłowiem, które go dotyczy.
MAJ
CZERWIEC
........ temu się zieleni, kto do
pracy się nie leni.
........ daje dni gorące, kosa
brzęczy już na łące.
Gdy kukułka w ....,
spodziewaj się urodzaju.
Boże daj Boże daj, aby
wiecznie trwał nam ... .
Dobrze znasz przysłowia 
o miesiącach.