. test
Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej (812105)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
M/812105/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię wykonywać różne ćwiczenia fizyczne,
aby wzmocnić moją sylwetkę i wytrzymałość.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Moją mocną stroną jest opanowanie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Bez problemu wykonuje zadania, w których niezbędna
jest prawidłowa koordynacja ruchowo – wzrokowa.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Cechuje mnie duża spostrzegawczość oraz refleks.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie stanowi dla mnie problemu przejście
z jednej czynności na drugą.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Bez problemu samodzielnie organizuję sobie pracę.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie mam problemu z rozróżnianiem barw.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Praca wymagająca dużego wysiłku fizycznego
nie stanowi dla mnie przeszkody.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Łatwo nawiązuję kontakty z innymi ludźmi.
Zobacz swoje odpowiedzi
Łatwo nawiązuję kontakty z innymi ludźmi.
Praca wymagająca dużego wysiłku fizycznego nie stanowi dla mnie przeszkody.
Nie mam problemu z rozróżnianiem barw.
Bez problemu samodzielnie organizuję sobie pracę.
Nie stanowi dla mnie problemu przejście z jednej czynności na drugą.
Cechuje mnie duża spostrzegawczość oraz refleks.
Bez problemu wykonuje zadania, w których niezbędna jest prawidłowa
koordynacja ruchowo – wzrokowa.
Moją mocną stroną jest opanowanie.
Lubię wykonywać różne ćwiczenia fizyczne, aby wzmocnić moją sylwetkę i wytrzymałość.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi