. test
Technik rybactwa śródlądowego
Quiz nr 4: Suwak

R/314208/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika rybactwa śródlądowego. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie akwarystyką i lubią spędzać
czas na otwartej przestrzeni mimo różnych warunków pogodowych.
Niezbędne są również zainteresowania techniczne, ale też biologiczne,
czy związane z technikami połowu ryb. Postaraj się znaleźć taki zawód,
który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi
zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem technika rybactwa śródlądowego. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie akwarystyką i lubią spędzać
czas na otwartej przestrzeni mimo różnych warunków pogodowych.
Niezbędne są również zainteresowania techniczne, ale też biologiczne,
czy związane z technikami połowu ryb. Spróbuj poszukać zawodu,
który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

 
Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika rybactwa śródlądowego.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie akwarystyką
i lubią spędzać czas na otwartej przestrzeni mimo różnych warunków pogodowych. Niezbędne są również zainteresowania techniczne,
ale też biologiczne, czy związane z technikami połowu ryb. Możesz
brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących
Twojej ścieżki edukacyjnej. 

 Przejdź do kolejnego quizu!Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają
tym, które wykazywać powinien technik rybactwa śródlądowego.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie akwarystyką
i lubią spędzać czas na otwartej przestrzeni mimo różnych warunków pogodowych. Niezbędne są również zainteresowania techniczne,
ale też biologiczne, czy związane z technikami połowu ryb. Uzyskany
wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód
w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!