. test
Mechanik-monter maszyn i urządzeń (723310)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/723310/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Mechanik-monter maszyn i urządzeń
zajmuje się obsługą i serwisem różnego
rodzaju urządzeń.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Jednym z zadań mechanika-montera 
maszyn i urządzeń jest ocena jakości 
montowanych urządzeń.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. W swojej pracy mechanik-monter 
maszyn i urządzeń zajmuje się 
dostosowaniem miejsca pracy 
do pracownika.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Mechanik-monter maszyn i urządzeń 
nie ma obowiązku zapoznawania się 
z dokumentacją techniczną 
maszyn i urządzeń.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W toku kształcenia na kierunku 
mechanik-monter maszyn i urządzeń 
uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu 
obsługi specjalistycznych 
maszyn i urządzeń.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Po zdaniu matury osoba wykonująca 
zawód mechanika-montera maszyn 
i urządzeń, może kontynuować naukę 
na studiach wyższych.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Mechanik-monter maszyn i urządzeń zajmuje się obsługą i serwisem różnego rodzaju urządzeń.
2. Jednym z zadań mechanika-montera maszyn 
i urządzeń jest ocena jakości montowanych urządzeń.
3. W swojej pracy mechanik-monter maszyn i urządzeń zajmuje się dostosowaniem miejsca pracy do pracownika. 
4. Mechanik-monter maszyn i urządzeń nie ma obowiązku zapoznawania się z dokumentacją techniczną 
maszyn i urządzeń.
5. W toku kształcenia na kierunku mechanik-monter 
maszyn i urządzeń uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń.
6. Po zdaniu matury osoba wykonująca zawód 
mechanika-montera maszyn i urządzeń, może kontynuować naukę na studiach wyższych. 
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik