. test
Pszczelarz (612302)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
R/612302/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Zaznacz cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód pszczelarz:
Quiz nr 5
ZAMIŁOWANIE
DO ŁADU
I PORZĄDKU
SAMOKONTROLA
UMIEJĘTNOŚĆ
PRACY W GRUPIE
KREATYWNOŚĆ
ROLNICTWO
WETERYNARIA
O SPECJALIZACJI
UŻYTKOWANIE
I PATOLOGIA ZWIERZĄT
LABORATORYJNYCH
BEHAWIORYSTYKA
ZWIERZĄT
FARMACJA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr  5
2. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu, pszczelarz
znacznie podniesie swoje
kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
ROJNICA
SZCZYPCE
PSZCZELARSKIE
CEDZIDŁA
IMADŁO
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot, które nie jest
zazwyczaj wykorzystywane
w pracy pszczelarza:
ZAKŁADY
PRODUKUJĄCE
ŻYWNOŚĆ
FIRMY
PRODUKUJĄCE
ARTYKUŁY
SPOŻYWCZE
PASIEKI
FIRMY
FARMACEUTYCZNE
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż miejsce,
w którym pszczelarz może
znaleźć zatrudnienie:
KONTAKT
Z CHEMIKALIAMI
PRACA W ZMIENNYCH
WARUNKACH
ATMOSFERYCZNYCH
RYZYKO
UKĄSZENIA
DŁUGOTRWAŁA
PRACA
W JEDNEJ POZYCJI
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż, który czynnik
szkodliwy dla zdrowia
i życia ludzi, nie występuje
w zawodzie pszczelarz:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi