. test
Technik ogrodnik (314205) 
Quiz nr 7: Połącz liniami
R/314205/Q/PL/7
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Quiz nr: 6
GRACA
MOTYKA
AERATOR
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6
SEKATOR
PODBIERAK
PIŁA OGRODOWA
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!