. test
Technik rybołówstwa morskiego (315215)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
R/315215/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. W pracy technika rybołówstwa 
morskiego niezbędna jest wiedza 
z zakresu prawa połowu ryb.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Technik rybołówstwa morskiego 
sporządza plany połowu ryb.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Głównym czynnikiem szkodliwym 
w pracy technika rybołówstwa 
morskiego jest hałas.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Technik rybołówstwa morskiego
 jest odpowiedzialny 
za organizację połowu.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Technik rybołówstwa morskiego 
nie odpowiada za transport 
połowu do portu.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Technik rybołówstwa morskiego 
powinien posiadać wiedzę na temat 
rybołówstwa, rybactwa, hydrologii i biologii.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1W pracy technika rybołówstwa morskiego niezbędna jest wiedza z zakresu prawa połowu ryb.
2. Technik rybołówstwa morskiego sporządza plany połowu ryb.
3. Głównym czynnikiem szkodliwym w pracy technika rybołówstwa morskiego jest hałas.
4. Technik rybołówstwa morskiego jest odpowiedzialny 
za organizację połowu.
5. Technik rybołówstwa morskiego nie odpowiada 
za transport połowu do portu.
6. Technik rybołówstwa morskiego powinien 
posiadać wiedzę na temat rybołówstwa, rybactwa, 
hydrologii i biologii.
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ