. test
Operator maszyn leśnych (834105)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
R/834105/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. W pracy operatora maszyn
 leśnych niezbędna jest wiedza z zakresu
botaniki, dendrologii i ekologii.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Operator maszyn leśnych 
jest odpowiedzialny za przygotowanie 
maszyn do pracy.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Głównym czynnikiem szkodliwym 
w pracy operatora maszyn leśnych
jest długotrwała praca na wysokości.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Operator maszyn leśnych odpowiada 
za konserwację poszczególnych 
elementów maszyn.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Operator maszyn leśnych 
nie posługuje się w pracy specjalistycznymi 
urządzeniami i maszynami.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Operator maszyn leśnych powinien 
być dyspozycyjny i sumienny.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1W pracy operatora maszyn leśnych niezbędna 
jest wiedza z zakresu botaniki, dendrologii i ekologii.
2. Operator maszyn leśnych jest odpowiedzialny 
za przygotowanie maszyn do pracy.
3. Głównym czynnikiem szkodliwym w pracy operatora maszyn leśnych jest długotrwała praca na wysokości.
4. Operator maszyn leśnych odpowiada za konserwację poszczególnych elementów maszyn. 
5. Operator maszyn leśnych nie posługuje się w pracy specjalistycznymi urządzeniami i maszynami.
6. Operator maszyn leśnych powinien być dyspozycyjny
i sumienny.
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ