. test
Technik dróg i mostów kolejowych
Quiz nr 4: Suwak

B/311207/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań

związanych z zawodem technika dróg i mostów kolejowych.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowania techniczne

oraz zainteresowania związane z budownictwem.

Nie boją się pracy na wysokości i mają silny organizm,

odporny na działanie zmiennych warunków atmosferycznych.

Osoby zainteresowane tym zawodem powinny także posiadać wyobraźnię przestrzenną, być odpowiedzialne oraz posiadać zdolności

organizacyjne. Postaraj się znaleźć taki zawód,

który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań

związanych z zawodem technika dróg i mostów kolejowych.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowania techniczne

oraz zainteresowania związane z budownictwem.

Nie boją się pracy na wysokości i mają silny organizm,

odporny na działanie zmiennych warunków atmosferycznych.

Osoby zainteresowane tym zawodem powinny

także posiadać wyobraźnię przestrzenną, być odpowiedzialne

oraz posiadać zdolności organizacyjne. Spróbuj poszukać zawodu,

który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom

zainteresowań związanych z zawodem technika dróg i mostów kolejowych.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowania

techniczne oraz zainteresowania związane z budownictwem.

Nie boją się pracy na wysokości i mają silny organizm, odporny na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. Osoby zainteresowane

tym zawodem powinny także posiadać wyobraźnię przestrzenną,

być odpowiedzialne oraz posiadać zdolności organizacyjne.

Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach

dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 


Przejdź do kolejnego quizu!Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu

odpowiadają tym, które wykazywać powinien technik dróg

i mostów kolejowych. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują

zainteresowania techniczne oraz zainteresowania związane z budownictwem. Nie boją się pracy na wysokości i mają silny organizm,

odporny na działanie zmiennych warunków atmosferycznych.

Osoby zainteresowane tym zawodem powinny także posiadać wyobraźnię przestrzenną, być odpowiedzialne oraz posiadać zdolności organizacyjne. Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę

ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!