EDUKACJA WYCHOWANIE FIZYCZNE
Sporty całego życia i wypoczynek
3
Q/3/EWF/9/1
Zapoznaj się
ze słownictwem związanym
ze sportem.
Kliknij na obrazek i posłuchaj co opisuje.
Kliknij na obrazek i posłuchaj co opisuje.
Kliknij na obrazek i posłuchaj co opisuje.
Kliknij na obrazek i posłuchaj co opisuje.
Kliknij na obrazek i posłuchaj co opisuje.
Kliknij na obrazek i posłuchaj co opisuje.
Znasz już słownictwo
związane ze sportem.