W tym quizie  poznasz

zasady bezpiecznego

zachowania w domu.

1
Q/1/TECH/2/1
    EDUKACJA TECHNICZNA         Bezpieczeństwo własne i innych
Przeczytaj i wybierz prawidłową odpowiedź.
1. Dzieci mogą samodzielnie korzystać
ze sztućców.
b) tak, tylko w domu
a) zawsze
Przeczytaj i wybierz prawidłową odpowiedź.
2. Podczas kąpieli nie można używać
suszarki.
a) nie
b) tak
Przeczytaj i wybierz prawidłową odpowiedź.
3. Dzieci mogą podłączyć żelazko.
b) samodzielnie
a) z pomocą rodziców
Przeczytaj i wybierz prawidłową odpowiedź.
4. Zużyte baterie można wrzucić:
a) do kosza na
śmieci
b) do specjalnego
pojemnika
Przeczytaj i wybierz prawidłową odpowiedź.
5. Dzieci mogą same zażywać lekarstwa.
b) po przeczytaniu
recepty
a) tylko za zgodą
rodziców
Przeczytaj i wybierz prawidłową odpowiedź.
6. Zawsze otwórz drzwi domu
a) gdy usłyszysz
pukanie
b) gdy znasz osobę

Znasz już niektóre zasady

bezpiecznego zachowania

w domu. Pamiętaj,

aby ich przestrzegać.