. test
Technik elektryk  (311303)        Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
E/311303/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Uważam, że mam podzielną uwagę i potrafię wykonywać
kilka czynności w jednym czasie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Dobrze radzę sobie w sytuacjach trudnych i stresujących.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię szybko podejmować trafne decyzje.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam zainteresowania typowo techniczne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie mam problemów z rozróżnianiem kolorów.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moją mocną stroną jest zręczność rąk i uzdolnienia manualne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Uważam, że mam bardzo dobrą kondycję fizyczną i jestem wytrzymały/a na długotrwały wysiłek.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Patrząc na różne rysunki, schematy, projekty, jestem
w stanie wyobrazić sobie, jak wyglądałby dany przedmiot
czy budynek w rzeczywistości.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moją mocną stroną jest spostrzegawczość.
Zobacz swoje odpowiedzi
Moją mocną stroną jest spostrzegawczość.
Patrząc na różne rysunki, schematy, projekty, jestem w stanie wyobrazić sobie, jak wyglądałby
dany przedmiot czy budynek w rzeczywistości.
Uważam, że mam bardzo dobrą kondycję fizyczną i jestem wytrzymały/a na długotrwały wysiłek.
Moją mocną stroną jest zręczność rąk i uzdolnienia manualne.
Nie mam problemów z rozróżnianiem kolorów.
Mam zainteresowania typowo techniczne.
Potrafię szybko podejmować trafne decyzje.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach trudnych i stresujących.
Uważam, że mam podzielną uwagę i potrafię wykonywać kilka czynności w jednym czasie.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi