. test
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Operator maszyn i urządzeń
do obróbki plastycznej (812105)
M/812105/Q/PL/7

Quiz nr 7:
Połącz liniami
Quiz nr: 6
MŁOT
MECHANICZNY
ODSADZARKA
MACKI
KOWALSKIE
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6
ZNAKOWNIK
WYOBLARKA
RĘCZNA
TŁOCZNIK
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!