. test
Monter izolacji budowlanych (712401)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
B/712401/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam typowo techniczne zainteresowania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię spędzać czas aktywnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować na wysokości.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Prace, w których potrzebna jest dobra kondycja
wzrokowo-ruchowa, nie stanowią dla mnie problemu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać rutynowe czynności.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach stresowych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Należę do osób zaradnych i samodzielnych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem gotowy/a do pracy fizycznej, również na zewnątrz pomieszczeń w zmiennych warunkach atmosferycznych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się nowoczesnymi technologiami w budownictwie.
Zobacz swoje odpowiedzi
Interesuję się nowoczesnymi technologiami w budownictwie.
Jestem gotowy/a do pracy fizycznej, również na zewnątrz pomieszczeń w zmiennych
warunkach atmosferycznych.
Należę do osób zaradnych i samodzielnych.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach stresowych.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać rutynowe czynności.
Prace, w których potrzebna jest dobra kondycja wzrokowo-ruchowa, nie stanowią dla mnie problemu. 
Mogę pracować na wysokości.
Lubię spędzać czas aktywnie. 
Mam typowo techniczne zainteresowania.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi