. test
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Mechanik motocyklowy (723107) 
Quiz nr 7: Połącz liniami
M/723107/Q/PL/7
Quiz nr: 6
SMAROWNICA
PNEUMATYCZNA
SZLIFIERKA
PODNOŚNIK
MOTOCYKLOWY
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6
WYWAŻARKA DO
KÓŁ MOTOCYKLOWYCH
URZĄDZENIE DO
POMPOWANIA KÓŁ
TESTER
DIAGNOSTYCZNY
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!