EDUKACJA TECHNICZNA        Bezpieczeństwo własne i innych
W tym quizie utrwalisz
wiadomości dotyczące
znaków drogowych.
3
Q/3/TECH/2/3
Witaj! Dzisiaj będziesz mógł
poćwiczyć umiejętność
rozpoznawania znaków drogowych.
Kliknij na głośnik. Wysłuchaj informacji i wybierz właściwy znak.
Kliknij na głośnik. Wysłuchaj informacji i wybierz właściwy znak.
Kliknij na głośnik. Wysłuchaj informacji i wybierz właściwy znak.
Kliknij na głośnik. Wysłuchaj informacji i wybierz właściwy znak.
Kliknij na głośnik. Wysłuchaj informacji i wybierz właściwy znak.
Kliknij na głośnik. Wysłuchaj informacji i wybierz właściwy znak.
Kliknij na głośnik. Wysłuchaj informacji i wybierz właściwy znak.
Kliknij na głośnik. Wysłuchaj informacji i wybierz właściwy znak.
Doskonale rozpoznajesz
znaki zakazu.
BRAWO!