. test
Kominiarz (713303)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
B/713303/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się ochroną środowiska.
TAK
NIE
Quiz nr 2
W wolnym czasie lubię wspinać się
i chodzić po górach.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować przez dłuższy czas w pozycji stojącej.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Prace, w których potrzebna jest siła fizyczna,
nie stanowią dla mnie problemu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać
takie same czynności w pracy.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w kontaktach z ludźmi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem wytrwały i sumienny.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie widzę przeszkód, jeśli w przypadku awarii
musiałbym pracować po godzinach.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam zainteresowania związane
z budownictwem i architekturą.
Zobacz swoje odpowiedzi
Mam zainteresowania związane z budownictwem i architekturą.
Nie widzę przeszkód, jeśli w przypadku awarii musiałbym pracować po godzinach.
Jestem wytrwały i sumienny.
Dobrze radzę sobie w kontaktach z ludźmi.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać takie same czynności w pracy.
Prace, w których potrzebna jest siła fizyczna, nie stanowią dla mnie problemu.
Mogę pracować przez dłuższy czas w pozycji stojącej.
W wolnym czasie lubię wspinać się i chodzić po górach.
Interesuję się ochroną środowiska.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi