W tym quizie poćwiczysz

rysowanie kształtów.

1
Q/1/PLAST/2/25
EDUKACJA PLASTYCZNA
Podejmowanie działalności twórczej poprzez różnorodne środki wyrazu artystycznego

Połącz ze sobą punkty w następującej kolejności: 20, 3, 15, 1, 9, 14, 5, 10,

12, 8, 4, 13, 17, 6, 22, 16, 11, 2, 7, 20.

Świetnie!
Potrafisz już rysować
różne kształty.