W tym quizie
poćwiczysz pisanie
zwrotów używanych
na dworcu kolejowym.
Wygraj z czasem!
3
Q/3/JA/4/20
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI   Na dworcu/w metrze/na lotnisku

Przepisz tekst z poruszającego się obrazka, zanim zniknie.
Wygraj z czasem!

return ticket

13

single ticket

13

Which platform?

13

What time is the train?

13

Where is the train station?

14

Where is the train station?

Where is the ticket office?

14

Where is the ticket office?

Twój
wynik
pkt.