. test
Technik górnictwa otworowego (311702)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/311702/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik górnictwa otworowego 
odpowiada za przygotowanie 
harmonogramu prac dla górników.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Absolwent kierunku technik górnictwa
 otworowego po zdaniu matury może kontynuować 
naukę na studiach wyższych w zakresie 
górnictwa czy geologii.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. W zawodzie technika górnictwa
 otworowego wymagana jest wiedza 
z zakresu budowy geologicznej ziemi.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Technik górnictwa otworowego 
nie musi sporządzać dokumentacji 
dotyczącej wydobytego kruszywa.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W tym zawodzie wykorzystuje się 
wiedzę z zakresu technik wydobycia złóż.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6.Praca technika górnictwa otworowego wykonywana jest w pomieszczeniach 
biurowych i na zewnątrz.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Technik górnictwa otworowego odpowiada 
za przygotowanie harmonogramu prac dla górników.
2. Absolwent kierunku technik górnictwa otworowego 
po zdaniu matury może kontynuować naukę na studiach wyższych w zakresie górnictwa czy geologii.
3. W zawodzie technika górnictwa otworowego
wymagana jest wiedza z zakresu budowy 
geologicznej ziemi.
4. Technik górnictwa otworowego nie musi sporządzać dokumentacji dotyczącej wydobytego kruszywa. 
5. W tym zawodzie wykorzystuje się wiedzę z zakresu technik wydobycia złóż.
6. Praca technika górnictwa otworowego wykonywana 
jest w pomieszczeniach biurowych i na zewnątrz.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik