W tym quizie poćwiczysz rozpoznawanie
warzyw i owoców.
EDUKACJA PRZYRODNICZA   W świecie roślin
Q/1/PRZ/1/61
1
Posłuchaj i kliknij we właściwy obrazek.
START
PUNKTY
{%suma%}
Zdobyto {%suma%} punktów
na 7 możliwych do zdobycia.